» مسابقه اندرتیکر مقابل سی ام پانک - هل این ا سل 2009


در پی پر ویو هل این ا سل 2009 مسابقات بسیار زیبایی انجام شد که وافعا یکی از بهترین مسابقات این پی پی پر ویو مسابقه درون قفس اندرتیکر و سی ام پانک میباشد . هم اکنون سایت طرفداران اندرتیکر این مسابقه ی زیبا را برای شما آماده کرده است.