امروز برای شما دوست داران اندرتیکر مسابقه ای بسیار دیدنی و سراسر شور و هیجان را در رسلمنیا 23 بین اندرتیکر و باتیستا ، با دو کیفیت متفاوت اماده کرده ایم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد